Ime roditelja na općinskim formularima


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

15

GLASAJ

0

26.05.2021.

Predlagač/ica: Ibrahim Hadžibajrić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Usvojen

Inicijativa “Ime jednog roditelja”, koju je pokrenulo Udruženje Zaboravljena djeca rata, upućena je svim općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osnovni ciljevi ove inicijative su smanjivanje diskriminacije koju doživljavaju djeca rođena zbog rata i borba protiv umanjivanja uloge majke od zakonodavnog sistema BiH. 

Ono što inicijativa traži jeste jednolikost zvanične dokumentacije na nivou Federacije BiH, odnosno da se u svim dokumentima koji sadrže rubriku “ime oca” ista promijeni u “ime jednog roditelja”. 

Općina Stari Grad prva je prihvatila i implementirala ovu inicijativu, te je na svim formularima i obrascima rubrika koja se odnosi na ime roditelja sada manje diskriminatorna prema osobama koje su rođene usljed posljedica silovanja.

Ova odluka je donesena 26. 5. 2021. nakon sastanka sa Ajnom Jusić, predsjednicom Udruženja Zaboravljena djeca rata. Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić je već tokom sastanka dao nalog općinskim službama da krenu sa realizacijom inicijative “Ime jednog roditelja”.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 27.07.2023.
Jednokratne naknade za porodilje i do 1.500 KM
99%
1%

66

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 05.05.2023.
Poziv na pojačane kontrole i povećanje bezbjednosti stanovništva
87%
13%

13

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 28.04.2023.
Vlastiti prihodi Općine kroz upravljanje parkinzima
64%
36%

9

GLASAJ

5

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Odgovori vijećnika/ca