Nastavak implementacije projekta „Problem bijelog štapa-inkluzija kroz sport”


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

8

GLASAJ

0

05.06.2021.

Predlagač/ica: Ibrahim Hadžibajrić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Usvojen

Projekat “Problem bijelog štapa-inkluzija kroz sport” u školama na području općine Stari Grad realizuje se već 12 godina. 

U aprilu ove godine, potpisan je sporazum sa Sportskim društvom slijepih i slabovidnih Kantona Sarajevo o dodjeli granta u iznosu od 5.000 KM, koji je, između ostalog, namijenjen i za realizaciju ovog projekta, a prve aktivnosti počele su 1. 6. 2021. u Osnovnoj školi „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ na Hridu.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 30.03.2023.
Pomoć ugroženim kategorijama stanovništva
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 28.03.2023.
Sanacije ivičnjaka u Ulici Sagrdžije
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 27.03.2023.
Uklanjanje kaldrme i asfaltiranje Ulice Nafije Sarajlić
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Odgovori vijećnika/ca