Realizacija projekta prve urbane bašte u Sarajevu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

59

GLASAJ

0

07.06.2022.

Predlagač/ica: Grad Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekologija
Status: Realizovana

Nakon što je u decembru 2021. održana javna diskusija s ciljem prikupljanja kreativnih ideja građana i građanki, započela je realizacija projekta izgradnje prve urbane bašte sa senzornim elementima u Sarajevu, koji gradska administracija realizira u saradnji sa UNDP-jem BiH i Općinom Novo Sarajevo.

Urbana bašta smještena je u dvorištu Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje koju pohađaju učenici/e s poteškoćama u razvoju te je, osim djeci, prilagođena i osobama treće životne dobi, jer se u neposrednoj blizini nalazi Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo.

Pored navedenih ciljnih grupa, prostor će biti otvoren i za sve građane i građanke.

Dopuna 12.6.2023.godine:

Putem službene web stranice Grada Sarajeva, građani i građanke su 9.6.2023.godine obaviješteni da su prva urbana bašta i senzorni park u Sarajevu zvanično stavljeni u funkciju.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 20.09.2023.
Nastavak rekonstrukcije fasada
99%
1%

81

GLASAJ

1

1 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 06.09.2023.
Biciklom do posla
100%

15

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 06.09.2023.
10.000 KM za Lanu Pudar
84%
16%

21

GLASAJ

4

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca