Sve inicijative/odluke
  Obrazovanje 15.09.2023.
  Lokalne procedure 12.09.2023.
100%

3

GLASAJ

0

Javna rasprava o Nacrtu strategije za mlade
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 12.09.2023.
67%
33%

2

GLASAJ

1

Sufinansiranje sjetve ozime pšenice ili ječma
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 08.09.2023.
100%

3

GLASAJ

0

Centralna javna rasprava o Nacrtu statuta Grada Lukavac
0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 07.08.2023.
100%

3

GLASAJ

0

Poziv za dostavljanje projekata iz oblasti kulture, sporta i drugih oblasti
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 02.08.2023.
100%

7

GLASAJ

0

Poziv za javnu raspravu o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na putevima Lukavca
0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 02.08.2023.
80%
20%

4

GLASAJ

1

Prijedlozi za dodjelu priznanja Grada Lukavac
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 02.08.2023.
100%

10

GLASAJ

0

Toplifikacija dijelova Lukavca
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 17.07.2023.
67%
33%

6

GLASAJ

3

Rješavanje stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 13.06.2023.
100%

4

GLASAJ

0

Javni poziv za predaju prijedloga projekata
0 pitanja / 0 odgovora
  Obrazovanje 12.06.2023.
100%

4

GLASAJ

0

Stipendije za učenike/ce srednjih škola s liste deficitarnih zanimanja
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 02.06.2023.
100%

7

GLASAJ

0

Kontejneri za e-otpad na području Lukavca
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 02.06.2023.
100%

6

GLASAJ

0

Sufinansiranje predatih količina mlijeka u Lukavcu
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 30.05.2023.
100%

4

GLASAJ

0

Sufinansiranje sjetve kukuruza u Lukavcu
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 22.05.2023.
100%

6

GLASAJ

0

Jednokratna pomoć za novorođenu djecu s područja Lukavca
0 pitanja / 0 odgovora
  Zdravstvo 22.05.2023.
100%

10

GLASAJ

0

Sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje u Lukavcu
0 pitanja / 0 odgovora
Stranica 1 od 6