Filter: Gradonačelnik i vijećnici
Načelnik
Edin Delić
Stranka: SD BiH
86%
Broj pitanja: 59
Broj odgovora: 51
Predsjedavajući vijeća
Suad Salibašić
Stranka: PDA BiH
100%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 2
Gradsko vijeće
Jakub Mahovkić
Stranka: SD BiH
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Mirza Mujagić
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Dževad Mujkić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Amir Hodžić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Adnan Aljukić
Stranka: SD BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sedija Arapčić
Stranka: SD BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirsad Mujić
Stranka: SD BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Admir Ajanović
Stranka: SD BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Kristina Đaković
Stranka: SD BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Kemal Begić
Stranka: SD BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mehmed Damadžić
Stranka: SD BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Rusmir Husić
Stranka: SD BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Emir Begović
Stranka: SD BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sanel Osmanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Admir Mosorović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jasmin Alić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Midhat Sarajlić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sanela Jusufović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirza Dugonjić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Emina Karahasanović
Stranka: PDA BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jasmin Hodžić
Stranka: PDA BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Kenan Omerdić
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Hasan Ibrakić
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Hajrudin Hodžić
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nedžad Nuhić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Damir Subašić
Stranka: SBBBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Armando Osmanović
Stranka: Nacionalna manjina
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mehmed Suljić
Stranka: Nacionalna manjina
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0