Filter: Gradonačelnik i vijećnici
Načelnik
Edin Delić
Stranka: SD BiH
82%
Broj pitanja: 72
Broj odgovora: 59
Predsjedavajući vijeća
Suad Salibašić
Stranka: PDA BiH
100%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 2
Gradsko vijeće
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Armando Osmanović
Stranka: Nacionalna manjina
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Mehmed Suljić
Stranka: Nacionalna manjina
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0