Izdvojeno
  Ekonomija 17.01.2023.
100%

7

GLASAJ

0

Nastavak rekonstrukcije LED rasvjete
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 21.11.2022.
80%
20%

4

GLASAJ

1

Raspodjela preostalog dijela sredstava za podsticaj mladima
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 10.01.2023.
80%
20%

4

GLASAJ

1

Javni poziv za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 24.11.2022.
89%
11%

8

GLASAJ

1

Raspodjela sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog zbrinjavanja mladih
0 pitanja / 0 odgovora
Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Saradnja 24.01.2023.
100%

9

GLASAJ

0

Razvoj kulture darivanja i jačanja organizacija civilnog društva
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 17.01.2023.
100%

7

GLASAJ

0

Nastavak rekonstrukcije LED rasvjete
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 10.01.2023.
80%
20%

4

GLASAJ

1

Javni poziv za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 08.12.2022.
100%

9

GLASAJ

0

Javni poziv za sufinansiranje troškova izgrađenih štalskih objekata i nabavke nove opreme
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 08.12.2022.
100%

4

GLASAJ

0

Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticaj zapošljavanju
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 07.12.2022.
100%

4

GLASAJ

0

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta za 2023. godinu
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 24.11.2022.
89%
11%

8

GLASAJ

1

Raspodjela sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog zbrinjavanja mladih
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 21.11.2022.
80%
20%

4

GLASAJ

1

Raspodjela preostalog dijela sredstava za podsticaj mladima
0 pitanja / 0 odgovora
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 15.11.2022.
100%

3

GLASAJ

0

Radionica “Sticanje stvarnih prava nad nekretninama u vlasništvu JLS i evidentiranje imovine JLS”
0 pitanja / 0 odgovora
  Zdravstvo 14.11.2022.
90%
10%

9

GLASAJ

1

Dodjela novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje
0 pitanja / 0 odgovora
  Obrazovanje 04.11.2022.
100%

3

GLASAJ

0

Javni poziv za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 04.11.2022.
100%

2

GLASAJ

0

Javni poziv za sufinansiranje sjetve ozime pšenice
0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 24.10.2022.
  Socijalna politka 20.10.2022.
100%

8

GLASAJ

0

Dodjela jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete na području Lukavca
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 10.10.2022.
100%

2

GLASAJ

0

Javni poziv za stipendiranje, nabavku udžbenika i školskog pribora
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 06.10.2022.
97%
3%

38

GLASAJ

1

Uklanjanje neovlašteno postavljenih predmeta i uređaja s javne površine
0 pitanja / 0 odgovora
Najaktivniji vijećnici/e
100%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 2
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
90%
Broj pitanja: 79
Broj odgovora: 71
Najneaktivniji vijećnici/e
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0