Adnan Aljukić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SD BiH
Kratka biografija

Adnan Aljukić je rođen 28.5.1969.godine u Tuzli. Osnovnu školu je završio u Prokosovićima, opština Lukavac, a Srednju Medicinsku školu u Tuzli. Medicinski fakultet je završio 1997.godine u Tuzli i iste godine započinje pripravnički staž u JZU Dom zdravlja u Lukavcu gdje i danas radi. Specijalizaciju iz Urgentne medicine započinje 2003.godine u UKC u Tuzli, a završava 2007. godine u Sarajevu. Postdiplomski studij je upisao 2004. godine i sa zapaženim uspjehom položio sve ispite.

Tokom 2007. godine završio je ALS Provider kurs u Novom sadu, a tokom 2008. godine u istom gradu završio je i Generic Instructor kurs, te stekao zvanje Instruktorski kandidat. Jedan je od osnivača Udruženja koje nosi naziv Resuscitacijski savjet Bosne i Hercegovine i trenutno je predsjednik Skupštine Udruženja. Autor je i koautor više radova iz oblasti Urgentne medicine.

07.11.2008.godine javno je branio magistarski rad pod naslovom“Kliničko epidemiološke karakteristike urgentnih stanja dječije dobi“ i time stekao naučni stepen magistra medicinskih nauka.

Funkcija
Vijećnik
;
;