Nadležnosti općine

Želite znati kako radi općina i koje su nadležnosti načelnika/ca i vijeća?

Pitaj gradonačelnika/cu

Postavite pitanja i saznajte koliko su odgovorni/e prema građanima/kama koji su ih birali na te pozicije.

Inicijative/Odluke

Učestvujte u radu općinskih vijeća.