Jakub Mahovkić

100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Stranka
SD BiH
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
;
Pitanje:

Poštovani, kada je u planu i da li je uopšte toplifikacija zgrade u ulici Milerova (zgrada iza TC Belemionix, Arkada)? Zgrada ima 72 stana, od kojih se polovina grije na čvrsto gorivo.Može li ovo bar biti vijećnička inicijativa.Hvala

Odgovor:

Poštovani/a, nakon dobivenog pitanja sam proverio u službi za investicije,  i Plan toplifikacije grada te dobio odgovor da je planirana toplifikacija navedene zgrade u narednom periodu. Međutim, nije preciziran klaendarski rok. Vijećniko pitanje možemo postaviti ali ćemo sigurno dobiti isti odgovor. Kako bi dali svoj doprinos cihenim da je bolje na nekoj od marednih sjednica u svoje lično ime ili u ime kluba SDBIH Lukavac pokrenem Vijećničku inicijativu da se što je više moguće ubrza postupak tuplifikacije navedene stambene zgrade.

Sva direktna pitanja

;