Sanela Jusufović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Grad Lukavac
Kratka biografija
Izborna jedinica
047
Funkcija
Vijećnica
Broj osvojenih glasova
1451