Armando Osmanović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
Nacionalna manjina
Parlament
Grad Lukavac
Kratka biografija
Izborna jedinica
047
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
142