Armando Osmanović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
Nacionalna manjina
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
142
;
;