Hajrudin Hodžić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP BiH
Parlament
Grad Lukavac
Kratka biografija

Rođen je 1967. godine. Završio Srednju tehničku školu, smjer ekološki tehničar. Bio je pripadnik Armije BiH od 1992-1995. godine. Predsjednik Osnovne organizacije SDP BiH Lukavac i vijećnik u OV Lukavac od 2012. Član Izvršnog odbora sindikata GIKIL-a. i član Izvršnog odbora granskih sindikata Hemije i nemetala BiH.

Izborna jedinica
047
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
441