Pitanje:

Možete li upoznati javnosti s informacijama koje su tačno lokacije ponuđene Centralnoj banci kao alternativa za Hastahanu?

Načelnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Srđan Mandić

0%
Broj pitanja: 30
Broj odgovora: 0
Stranka
NS
Kratka biografija
Funkcija
Načelnik
Broj osvojenih glasova
16670
;