Sve inicijative/odluke
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 04.04.2023.
100%

4

GLASAJ

0

Javna rasprava o Nacrtu elaborata o zaštiti izvorišta Kovačići
0 pitanja / 0 odgovora
  Obrazovanje 04.04.2023.
100%

3

GLASAJ

0

Novčana sredstva za novosarajevske osnovne škole
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 03.04.2023.
100%

2

GLASAJ

0

Kupovina kiper-vozila za potrebe pražnjenja kanti za dvolinijski sistem prikupljanja otpada
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 03.04.2023.
100%

7

GLASAJ

0

Inicijativa za nabavku GPS uređaja za djecu sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju
0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 29.03.2023.
100%

3

GLASAJ

0

Sanacija Triglavske ulice
0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.03.2023.
100%

4

GLASAJ

0

Novčana podrška vjerskim zajednicama
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 28.03.2023.
100%

3

GLASAJ

0

Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“
0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 22.03.2023.
100%

3

GLASAJ

0

Općini Novo Sarajevo dodijeljena sredstva putem PIPLS projekta
0 pitanja / 0 odgovora
  Obrazovanje 22.03.2023.
100%

3

GLASAJ

0

Općinsko takmičenje iz informatike
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 06.03.2023.
100%

11

GLASAJ

0

Realizacija projekta “Urbane šume”
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 06.03.2023.
100%

17

GLASAJ

0

Hiljadu besplatnih članarina u Biblioteci Sarajeva za građane/ke Novog Sarajeva
0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 20.02.2023.
100%

9

GLASAJ

0

Prikupljanje finansijske pomoći za Tursku i Siriju u Novom Sarajevu
0 pitanja / 0 odgovora
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 15.02.2023.
90%
10%

9

GLASAJ

1

Uspostavljanje sistema upravljanja općinskom imovinom
0 pitanja / 0 odgovora
  Obrazovanje 14.02.2023.
89%
11%

8

GLASAJ

1

Nagrade za najbolje novosarajevske studente/ice Univerziteta u Sarajevu
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 09.02.2023.
75%
25%

12

GLASAJ

4

Općina Novo Sarajevo izdvaja skoro pola budžeta za kapitalne projekte
2 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 26.01.2023.
69%
31%

9

GLASAJ

4

Čišćenje snijega ispred zdravstvenih ustanova u Novom Sarajevu
0 pitanja / 0 odgovora
Stranica 2 od 26