Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 27.09.2021.
100%

3

GLASAJ

0

Završetak radova na asfaltiranju naselja Velešići
0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 27.09.2021.
100%

2

GLASAJ

0

Postavljanje malih metalnih stubova u Mehmeda ef. Pandže
0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 27.09.2021.
100%

12

GLASAJ

0

Postavljanje javne rasvjete u ulicama Humska i Ruđera Boškovića
0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 27.09.2021.
100%

1

GLASAJ

0

Uklanjanje kontejnera u Novopazarskoj ulici
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 21.09.2021.
90%
10%

86

GLASAJ

10

Uvođenje alternativnog prijevoznika na liniji Drvenija – Pofalići
0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 20.09.2021.
100%

2

GLASAJ

0

Sanacija stepeništa u Ulici Avde Smajlovića
0 pitanja / 0 odgovora
  Obrazovanje 16.09.2021.
100%

2

GLASAJ

0

Nabavka opreme za asistivni kabinet Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 15.09.2021.
100%

15

GLASAJ

0

Eko-otok za selektivno odlaganje otpada u općini Novo Sarajevo
0 pitanja / 0 odgovora
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 14.09.2021.
89%
11%

56

GLASAJ

7

Izmjena kriterija za prijem radnika u radni odnos u obrazovnim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo
1 pitanja / 1 odgovora
  Infrastruktura 07.09.2021.
100%

7

GLASAJ

0

Nastavak sanacije pješačke staze duž Ulice Zmaja od Bosne
0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 01.09.2021.
100%

8

GLASAJ

0

Sanacija asfalta na dijelu Trga heroja
0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 01.09.2021.
100%

1

GLASAJ

0

Sanacija fiskulturnih sala na području općine Novo Sarajevo
0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 27.08.2021.
78%
22%

28

GLASAJ

8

Sanacija pješačkih prelaza na području općine Novo Sarajevo
0 pitanja / 0 odgovora
  Obrazovanje 26.08.2021.
100%

46

GLASAJ

0

Novi laptopi i računari za osnovne škole u općini Novo Sarajevo
0 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 25.08.2021.
88%
12%

7

GLASAJ

1

Javna električna punionica na području općine Novo Sarajevo
0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 18.08.2021.
71%
29%

12

GLASAJ

5

Virtuelni obilazak Općine Novo Sarajevo
0 pitanja / 0 odgovora
Stranica 25 od 31