Održana edukacija “Kako razviti inovativan proizvod i uslugu”


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

80%
20%

4

GLASAJ

1

22.11.2022.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizovano

Jednodnevna edukacija “Kako razviti inovativan proizvod i uslugu” održana je 22.11.2022. godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Općine Novo Sarajevo. Riječ je o aktivnosti u sklopu projekta SYSTEM, u kojoj je učestvovalo 16 od 67 učesnika/ca odabranih za sudjelovanje u Programu podrške samozapošljavanju po javnom pozivu. 


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 29.03.2023.
Sanacija Triglavske ulice
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.03.2023.
Novčana podrška vjerskim zajednicama
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 28.03.2023.
Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca