Predstavljen prijedlog politike “Poslovni inkubator u lokalnim zajednicama”


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

83%
17%

5

GLASAJ

1

30.11.2022.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizovano

Prijedlog politike “Poslovni inkubator u lokalnim zajednicama” predstavljen je vijećnicima/ama  i uposlenicima/ama Općine Novo Sarajevo tokom novembra 2022. godine. Prijedlog su predstavili/e polaznici/e ALPI programa, koji implementira Međunarodni republikanski institut (IRI). 

Mladi/e lideri/e proveli/e su veliko istraživanje javnog mnijenja na temu zapošljavanja mladih te uključili/e eksperte u izradi prijedloga preporuka za lokalne vlasti čijom bi se implementacijom unaprijedile prilike za mlade koji žele pokrenuti svoj biznis.

Politike se odnose na uspostavljanje poslovnih inkubatora u lokalnim zajednicama koji pomažu biznisima da rastu i da se razvijaju kroz programe podrške, uključujući obezbjeđivanje besplatne ili jeftine usluge radnog prostora, mentorstva, ekspertize, kontakata s investitorima i pristup investicijama.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 29.03.2023.
Sanacija Triglavske ulice
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.03.2023.
Novčana podrška vjerskim zajednicama
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 28.03.2023.
Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca