Sanacija parkinga i pristupnice saobraćajnici u Ulici porodice Ribar


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

97%
3%

28

GLASAJ

1

30.11.2022.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizovano

Sanacija parkinga i pristupnice saobraćajnici u Ulici porodice Ribar (br. 2 – br. 10) završena je krajem novembra 2022. godine

Radovi su se izvodili u okviru tekućeg održavanja cesta na području općine Novo Sarajevo, a na osnovu zahtjeva građana/ki prilikom kreiranja buždeta za 2022. godinu

Izvođač radova je firma “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo, a investitor Općina Novo Sarajevo. 

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 16.04.2024.
Realizacija projekata “Kamp za mlade” i “Priprema za partnerstvo”
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 15.04.2024.
Sufinansiranje troškova Roditeljske kuće
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 08.04.2024.
Vanjsko uređenje na prostoru bivšeg strelišta u Velešićima
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca