Sanacija parkinga i pristupnice saobraćajnici u Ulici porodice Ribar


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

97%
3%

28

GLASAJ

1

30.11.2022.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizovano

Sanacija parkinga i pristupnice saobraćajnici u Ulici porodice Ribar (br. 2 – br. 10) završena je krajem novembra 2022. godine

Radovi su se izvodili u okviru tekućeg održavanja cesta na području općine Novo Sarajevo, a na osnovu zahtjeva građana/ki prilikom kreiranja buždeta za 2022. godinu

Izvođač radova je firma “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo, a investitor Općina Novo Sarajevo. 

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 29.03.2023.
Sanacija Triglavske ulice
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.03.2023.
Novčana podrška vjerskim zajednicama
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 28.03.2023.
Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca