Nova oprema za dječija i sportska igrališta


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

95%
5%

18

GLASAJ

1

09.12.2022.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizovano

Ugradnja i zamjena opreme na dječijim i sportskim igralištima na području Novog Sarajeva završene su početkom decembra 2022. godine. Za ovaj projekat Općina je izdvojila oko 60.000 KM, a radove je izvodila firma Babel d.o.o. Sarajevo. Nova oprema postavljena je na igralištima u ulicama Behdžeta Mutevelića br.13, Azize Šaćirbegović br. 2 i br. 122, u Džamijskoj ulici br. 3-17 te na igralištu u Paromlinskoj ulici br. 7. 


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 29.03.2023.
Sanacija Triglavske ulice
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.03.2023.
Novčana podrška vjerskim zajednicama
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 28.03.2023.
Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca