Održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Novo Sarajevo


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

57%
43%

4

GLASAJ

3

16.12.2022.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Javna uprava jedinice lokalne samouprave
Status: Realizovano

Sjednica Općinskog vijeća (OV) Općine Novo Sarajevo održana je 16.12.2022. godine tokom koje je razmatrano 12 tačaka dnevnog reda.

Na sjednici je usvojena Odluka o verifikaciji mandata vijećnicima u Općinskom vijeću Novo Sarajevo s obzirom na to da je vijećnica Marijela Hašimbegović osvojila mandat u Skupštini Kantona Sarajevo te napustila OV. Armin Tupani bio je prvi naredni kvalifikovani kandidat, te je na sjednici položio svečanu zakletvu. 


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 14.05.2024.
Stipendije za djecu bez oba roditelja s područja općine Novo Sarajevo
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 07.05.2024.
Podrška službama zaštite i spašavanja
70%
30%

7

GLASAJ

3

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 30.04.2024.
Kante za dvolinijsko prikupljanje otpada
57%
43%

4

GLASAJ

3

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Odgovori vijećnika/ca