Općina Novo Sarajevo rekonstruirala Savjetodavno tijelo za ekonomska pitanja


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

89%
11%

8

GLASAJ

1

22.12.2022.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizacija u toku

Općina Novo Sarajevo rekonstruirala je Savjetodavno tijelo za ekonomska pitanja (STEP) u cilju bolje komunikacije i saradnje između javnog i privatnog sektora. Na sastanku održanom 22.12.2022. godine usvojeni su plan i metodologija rada za 2023. godinu te je zaključeno da će fokus rada STEP-a biti privreda i unapređenje poslovnog okruženja. 

Ovo savjetodavno tijelo sačinjavaju općinski načelnik, predsjedavajući Općinskog vijeća, predsjednik Komisije za strateško planiranje i razvoj ove lokalne samouprave, predstavnik Sarajevske regionalne agencije – SERDA te članovi/ice iz reda privatnog i civilnog sektora, javnih preduzeća i obrazovnih ustanova (osnovno, srednje i visoko obrazovanje).


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 29.03.2023.
Sanacija Triglavske ulice
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.03.2023.
Novčana podrška vjerskim zajednicama
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 28.03.2023.
Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Robert Pleše
NS
Predsjedavajući OV ONS
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca