Općina Novo Sarajevo izdvaja skoro pola budžeta za kapitalne projekte


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

75%
25%

12

GLASAJ

4

09.02.2023.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizacija u toku

Više od 45% budžetskih sredstava za 2023. godinu, tj. više od 20 miliona KM, bit će izdvojeno za nastavak započetih i nove kapitalne projekte u Novom Sarajevu, istakli su iz općinske uprave. Općina Novo Sarajevo donijela je niz programa za određene socijalne grupe i kapitalne projekte u cilj unapređenja socioekonomskog statusa ove lokalne zajednice. 

Općina Novo Sarajevo prva je lokalna zajednica u BiH koja je u ovogodišnji budžet uvela budžet za mlade kao poseban budžetski program u kojem su transparentno prikazane sve budžetske pozicije koje se odnose na pružanje podrške mladima. Za ove namjene planirano je 680.000 KM.

Određena sredstva iz budžeta za 2023. godinu bit će usmjerena ka:

  1. izgradnji objekta OŠ “Pofalići“

  2. rekonstrukciji objekta Mjesne zajednice Vraca s formiranjem ambulante porodične medicine

  3. poboljšanju energetske efikasnosti na objektu Osnovne muzičke i baletske škole,

  4. rekonstrukciji vrtića “Ciciban” u cilju formiranja prvog dnevnog centra za osobe s poteškoćama u razvoju, 

  5. rekonstrukciji vrtića “Narcis” i “Kolibri”

  6. izgradnji rekreacione zone “Vinko Šamarlić”. 

  7. izgradnji i uređenju Park-šume Hum te

  8. uređenju i sanaciji Kampusa Univerziteta u Sarajevu. 


Budžet Općine Novo Sarajevo za 2023. godinu možete pogledati korištenjem opcije “Preuzmi tekst inicijative/odluke”.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Obrazovanje 30.05.2023.
Općina Novo Sarajevo podržala rad Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 25.05.2023.
Nova parking mjesta u naselju Hrasno
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 19.05.2023.
Općina Novo Sarajevo pomaže penzionerima/kama
100%

8

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca