Uspostavljanje sistema upravljanja općinskom imovinom


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

90%
10%

9

GLASAJ

1

15.02.2023.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Javna uprava jedinice lokalne samouprave
Status: U proceduri

Zahvaljujući projektu PIPLS, Općina Novo Sarajevo među prvim je jedinicama lokalne samouprave koja je ispoljila težnju uspostavljanju sistema upravljanja imovinom u svom vlasništvu. Cilj ove aktivnosti u sklopu PIPLS projekta jeste zaštita općinske imovine i imovinskih prava, izrada registra imovine, ulaganje u imovinu i povećavanje njene vrijednosti te efikasno i transparentno upravljanje i korištenje.

Tim povodom predstavnik Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH Goran Rokvić i predstavnik konzorcija DCG-CEDES Mirza Pale održali su ovog mjeseca sastanak s predstavnicima općinskih službi u čijoj se nadležnosti nalazi općinska imovina na kojem je predstavljen i Akcioni plan za dalje aktivnosti.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Obrazovanje 30.05.2023.
Općina Novo Sarajevo podržala rad Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 25.05.2023.
Nova parking mjesta u naselju Hrasno
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 19.05.2023.
Općina Novo Sarajevo pomaže penzionerima/kama
100%

8

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca