Općinsko takmičenje iz informatike


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

3

GLASAJ

0

22.03.2023.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Obrazovanje
Status: Realizovano

Putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport, u saradnji s Osnovnom školom “Čengić-Vila I”, Općina Novo Sarajevo bila je organizator općinskog školskog takmičenja iz informatike za učenike od I do IX razreda. Takmičenje, održano tokom marta 2023. godine, bilo je ekipnog karaktera te je u njemu učestvovalo osam školskih ekipa s po tri učenika/ce.

Prema uputstvima utvrđenim za ovaj tip takmičenja, direktan plasman na kantonalno takmičenje ostvarili su članovi prvoplasirane ekipe s općinskog takmičenja, koje će se također nalaziti na kantonalnoj bodovnoj listi. Iz jedne općine mogu se plasirati dvije ekipe. 

Prvo mjesto na novosarajevskom takmičenju pripalo je ekipi OŠ “Pofalići” (100 bodova), a drugo OŠ “Grbavica II” (94,67 bodova). Na trećem mjestu našla se ekipa OŠ “Čengić-Vila I”.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Kultura i sport 13.06.2024.
Podrška Fudbalskom klubu „Pofalićki“
91%
9%

10

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 11.06.2024.
Podrška projektima udruženja i nevladinih organizacija
80%
20%

4

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 07.06.2024.
Omladinski Film Festival u Novom Sarajevu
100%

12

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca