Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

3

GLASAJ

0

28.03.2023.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Lokalne procedure
Status: Realizovano

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, u skladu s Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“ (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 7/19), izradio je osnovni koncept RP „Pofalići – Ciglane“. Regulacioni plan urađen je prema Ugovoru o izradi te Programu i Planu aktivnosti za pripremu i izradu Plana. 

U cilju upoznavanja i uključivanja građana/ki u proces izrade Plana, 20.3.2023. godine održana je javna tribina na temu koncepcije ovog plana u prostorijama Mjesne zajednice Velešići. Nakon prezentacije, otvorena je kraća diskusija u kojoj su učestvovali prisutni građani/ke, predstavnici Zavoda i Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Obrazovanje 30.05.2023.
Općina Novo Sarajevo podržala rad Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 25.05.2023.
Nova parking mjesta u naselju Hrasno
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 19.05.2023.
Općina Novo Sarajevo pomaže penzionerima/kama
100%

8

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca