Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

3

GLASAJ

0

28.03.2023.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Lokalne procedure
Status: Realizovano

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, u skladu s Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“ (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 7/19), izradio je osnovni koncept RP „Pofalići – Ciglane“. Regulacioni plan urađen je prema Ugovoru o izradi te Programu i Planu aktivnosti za pripremu i izradu Plana. 

U cilju upoznavanja i uključivanja građana/ki u proces izrade Plana, 20.3.2023. godine održana je javna tribina na temu koncepcije ovog plana u prostorijama Mjesne zajednice Velešići. Nakon prezentacije, otvorena je kraća diskusija u kojoj su učestvovali prisutni građani/ke, predstavnici Zavoda i Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 16.04.2024.
Realizacija projekata “Kamp za mlade” i “Priprema za partnerstvo”
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 15.04.2024.
Sufinansiranje troškova Roditeljske kuće
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 08.04.2024.
Vanjsko uređenje na prostoru bivšeg strelišta u Velešićima
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca