Sanacija Triglavske ulice


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

3

GLASAJ

0

29.03.2023.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizacija u toku

Sanacija Triglavske ulice započela je u martu 2023. godine. Frezanje postojeće kolovozne konstrukcije, ugradnja novog asfaltnog sloja te postavljanje novih ivičnjaka glavne su aktivnosti koje realizuje preduzeće SARAJEVOPUTEVI. Općina Novo Sarajevo za ove je potrebe izdvojila skoro 400.000 KM

Fotografija: novosarajevo.ba


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 22.02.2024.
Osnivanje Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje parkinzima
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 21.02.2024.
Rekonstrukcija i nadogradnja javne rasvjete
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 20.02.2024.
Podrška radu i aktivnostima koje provodi Centar za zdravo starenje
100%

8

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca