Novi laptopi i računari za osnovne škole u općini Novo Sarajevo


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

46

GLASAJ

0

26.08.2021.

Predlagač/ica: Hasan Tanović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Obrazovanje
Status: Projekat

Načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović dodijelio je devedeset laptopa i osam računara osnovnim školama na području općine Novo Sarajevo. 

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Saradnja 22.03.2023.
Općini Novo Sarajevo dodijeljena sredstva putem PIPLS projekta
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Obrazovanje 22.03.2023.
Općinsko takmičenje iz informatike
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 06.03.2023.
Realizacija projekta “Urbane šume”
100%

10

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Predlagač
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca