Novi laptopi i računari za osnovne škole u općini Novo Sarajevo


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

46

GLASAJ

0

26.08.2021.

Predlagač/ica: Hasan Tanović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Obrazovanje
Status: Projekat

Načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović dodijelio je devedeset laptopa i osam računara osnovnim školama na području općine Novo Sarajevo. 

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 21.11.2023.
Finansijska pomoć Gazi
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Obrazovanje 17.11.2023.
  Lokalne procedure 10.11.2023.
Ugovoreno zimsko održavanje cesta u Novom Sarajevu
100%

11

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Predlagač
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca