Općina Novo Sarajevo podržala rad Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

15

GLASAJ

0

30.05.2023.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Obrazovanje
Status: Realizacija u toku

Iz Općine Novo Sarajevo saopćeno je da su tokom maja 2023. godine potpisana dva ugovora o realizaciji sredstava između načelnika Hasana Tanovića i Maide Idrizović, direktorice Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”.

Jednim od ovih ugovora ovom se centru dodjeljuje 40.000 KM za potrebe realizacije projekta “Christine Witcutt”, koji se u Centru provodi već 17 godina. Cilj je projekta provođenje dodatnih aktivnosti na edukaciji, rehabilitaciji, (re)socijalizaciji i inkluziji djece i omladine s umjerenim, težim i teškim intelektualnim i drugim razvojnim poteškoćama, a koje nisu u okviru redovnog godišnjeg plana i programa. Općina je u saopćenju navela da će se sredstva usmjeriti ka adaptaciji, saniranju i redovnom održavanju podnih površina, adaptaciji i saniranju krovne površine, adaptaciji i saniranju mokrih čvorova u objektu, saniranju i redovnom održavanju zidnih površina, adaptaciji radnih prostora i zamjeni dotrajale unutrašnje stolarije.


Centru “Vladimir Nazor” drugim su ugovorom također usmjerena sredstva u iznosu 10.000 KM za potrebe podrške Odjela za predškolski odgoj, to jeste za adaptaciju i saniranje mokrih čvorova i stropnih površina u objektu Centra u Ulici Kemala Kapetanovića br. 43, saopćeno je iz Općine Novo Sarajevo.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Kultura i sport 14.09.2023.
Škola plivanja: Općina Novo Sarajevo obezbijedila sredstva za obuke osnovaca
100%

20

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 12.09.2023.
Podrška poduzetništvu na području Općine Novo Sarajevo
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 07.09.2023.
Rekonstrukcija travnjaka na području Novog Sarajeva
100%

8

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca