Čišćenje otpada oko kontejnera na Grbavici


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

15

GLASAJ

0

29.07.2023.

Predlagač/ica: Građani/ke Općine Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekologija
Status: Realizovano

Nakon što je portal Radio Sarajevo 29.7.2023. objavio apel građana i građanki sarajevskog naselja Grbavica o trenutnoj ekološkoj situaciji u ovom dijelu grada, to jeste o visokom stepenu zagađenja pored kontejnerskih otoka, saopćenjem za javnost oglasila se isti dan i Općina Novo Sarajevo.

Fotografija: Građanin Novog Sarajeva/radiosarajevo.ba 

Saopćenje Općine Novo Sarajevo prenosimo u cijelosti: 

“Općina Novo Sarajevo, kao lokalna samouprava, nije nadležna za održavanje komunalne higijene i javnih površina, jer je ova oblast u direktnoj nadležnosti kantonalnih komunalnih preduzeća „RAD“ i „PARK“, kao i resornog ministarstva. Nakon saznanja sa terena da je na području Općine Novo Sarajevo u naselju Grbavica evidentirana prekomjerna količina otpada oko kontejnera koji su smješteni pored objekata kolektivnog stanovanja, Općina je po nalogu Općinskog načelnika dr. Tanovića odmah uputila urgenciju prema nadležnom KJKP „Rad“ da poduzmu sve što je u njihovoj moći i nadležnosti da se ovaj dio naselja što prije očisti.

Iz ovog preduzeća informisani smo da su ekipe KJKP RAD-a odmah izašle na lokalitet i očistile prostor oko kontejnera, te iste ispraznili. Također je navedeno da se ova lokacija prazni šest puta sedmično, osim nedjelje u III smjeni. Radnici na terenu su konstatovali da se radilo o nepoznatim osobama koje su prebirale po kontejnerima i otpad izbacivale izvan istih, što je u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći strogo zabranjeno.

Svjesni činjenice da stanje komunalne higijene na području cijelog Kantona Sarajevo, pa i Novog Sarajeva može i mora biti mnogo bolje, Općina Novo Sarajevo svake godine izdvaja značajna budžetska sredstva za realizaciju poslova održavanja komunalne higijene javnih površina koje nisu u redovnom Programu održavanja preduzeća RAD. Ove godine za ove namjene Općina je izdvojila 120.000 KM. Navedeno podrazumijeva i održavanje higijene oko spomen-obilježja, oko fontana i javnih česmi, uklanjanje divljih i nelegalnih deponija i ostalo što direktno utječe na unapređenje komunalne higijene na području Novog Sarajeva.

Pored navedenog, Općina Novo Sarajevo je ove godine sa izdvojenih 100.000 KM sufinansirala kupovinu još jednog namjenskog vozila – kipera za pražnjenje kanti za dvolinijski sistem prikupljanja otpada u padinski naseljima Novog Sarajeva. Podsjećamo da je Općina prošle godine u cilju prevazilaženja problema pražnjenja zvonsatih kontejnera sufinansirala i nabavku velikog kamiona za pražnjenje ove vrste kontejnera. Preduzeće RAD je do tada posjedovalo samo jedno vozilo koje je bilo u primjeni za cijeli Kanton Sarajevo.

U toku je, također, i nabavka kanti za dvolinijski sistem prikupljanja otpada koje će biti podijeljene za 1.300 domaćinstava  u naseljima Pofalići i Velešići, što ujedno predstavlja i nastavak realizacije ove aktivnosti u okviru koje je prošle godine domaćinstvima u naselju Hrasno podijeljeno 360 kompleta kanti (po dvije). Nabavkom i namjenskog vozila/kipera za pražnjenje istih, uveliko se poboljšalo održavanje komunalne higijene u pomenutim naseljima.

Općina Novo Sarajevo će i u narednom periodu uložiti maksimalne napore, u skladu sa svojim nadležnostima kako bi se komunalna higijena na području ove lokalne zajednice bila što zadovoljavajuća. Ovim putem, apelujemo i na sve naše sugrađane da vode računa o odlaganju kućnog otpada kako bi zajedno čuvali naš okoliš i higijenu.”


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 15.07.2024.
Izgradnja objekta za društvene namjene
67%
33%

2

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 09.07.2024.
Sanacija klizišta na području općine Novo Sarajevo
82%
18%

9

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 08.07.2024.
Penzioneri/ke Novog Sarajeva uz julsku penziju dobit će po 50 K
56%
44%

5

GLASAJ

4

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca