Postavljanje saobraćajnih prepreka u Novom Sarajevu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

9

GLASAJ

0

31.08.2023.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizovano

Na zvaničnoj stranici Općine Novo Sarajevo 31.8.2023. godine saopćeno je da su postavljene saobraćajne prepreke - ležeći policajci - u naselju Grbavica. Kako se navodi, u ulicama Behdžeta Mutevelića, Kemala Kapetanovića i Hasana Brkića, kao i ispred Osnovne škole  "Grbavica I" izvršene su djelimične sanacije ili potpune zamjene ovih prepreka. Radovi su vršeni, navode iz Općine, radi povećanja stepena saobraćajne sigurnosti.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 15.07.2024.
Izgradnja objekta za društvene namjene
67%
33%

2

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 09.07.2024.
Sanacija klizišta na području općine Novo Sarajevo
82%
18%

9

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 08.07.2024.
Penzioneri/ke Novog Sarajeva uz julsku penziju dobit će po 50 K
56%
44%

5

GLASAJ

4

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca