Postavljanje saobraćajnih prepreka u Novom Sarajevu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

9

GLASAJ

0

31.08.2023.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizovano

Na zvaničnoj stranici Općine Novo Sarajevo 31.8.2023. godine saopćeno je da su postavljene saobraćajne prepreke - ležeći policajci - u naselju Grbavica. Kako se navodi, u ulicama Behdžeta Mutevelića, Kemala Kapetanovića i Hasana Brkića, kao i ispred Osnovne škole  "Grbavica I" izvršene su djelimične sanacije ili potpune zamjene ovih prepreka. Radovi su vršeni, navode iz Općine, radi povećanja stepena saobraćajne sigurnosti.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 21.11.2023.
Finansijska pomoć Gazi
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Obrazovanje 17.11.2023.
  Lokalne procedure 10.11.2023.
Ugovoreno zimsko održavanje cesta u Novom Sarajevu
100%

11

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca