Početak izgradnje južne tribine na stadionu Grbavica


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

95%
5%

62

GLASAJ

3

29.03.2024.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Realizacija u toku

Vlada Kantona Sarajevo je 28. marta 2024. godine donijela odluku o alokaciji sredstava u iznosu od 4.700.000 KM za projekt izgradnje južne tribine stadiona Grbavica.

Kako se navodi na stranici Općine Novo Sarajevo, Fudbalski klub Željezničar u prethodnom se periodu obratio Općini da u njihovo ime aplicira kod Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo molbom za finansiranje izgradnje južne tribine.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 14.05.2024.
Stipendije za djecu bez oba roditelja s područja općine Novo Sarajevo
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 07.05.2024.
Podrška službama zaštite i spašavanja
70%
30%

7

GLASAJ

3

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 30.04.2024.
Kante za dvolinijsko prikupljanje otpada
57%
43%

4

GLASAJ

3

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca