Nabavka beskontaktnog tonometra za brzo i bezbolno mjerenje očnog pritiska


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

9

GLASAJ

0

02.04.2024.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Zdravstvo
Status: Realizacija u toku

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo dobit će beskontaktni tonometar za brzo i bezbolno mjerenje očnog pritiska većeg broja pacijenata/ica u kratkom periodu, navedeno je na stranici Općine Novo Sarajevo. 

Općina Novo Sarajevo sufinansirat će nabavku ovog uređaja. Tim povodom potpisan je ugovor o sufinansiranju između Općine i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju.

U saopćenju se dalje navodi da će se nabavkom beskontaktnog tonometra omogućiti brži i veći broj pregleda pacijenata/tica te se na taj način može izdvojiti rizična skupina kojoj će se vršiti kontrolna mjerenja i dodatne pretrage u svrhu pravovremenog prepoznavanja patološkog stanja i sprečavanja komplikacija koje takva stanja nose sa sobom.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 14.05.2024.
Stipendije za djecu bez oba roditelja s područja općine Novo Sarajevo
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 07.05.2024.
Podrška službama zaštite i spašavanja
70%
30%

7

GLASAJ

3

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 30.04.2024.
Kante za dvolinijsko prikupljanje otpada
57%
43%

4

GLASAJ

3

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca