Postavljanje kućica za napuštene životinje u općini Novo Sarajevo


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

99%
1%

1646

GLASAJ

20

21.01.2022.

Predlagač/ica: Elvedina Vugić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizacija u toku

Vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Novo Sarajevo Elvedina Vugić podnijela je inicijativu za postavljanje kućica za napuštene životinje na području ove općine, na 11. redovnoj sjednici OV.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 15.07.2024.
Izgradnja objekta za društvene namjene
67%
33%

2

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 09.07.2024.
Sanacija klizišta na području općine Novo Sarajevo
82%
18%

9

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 08.07.2024.
Penzioneri/ke Novog Sarajeva uz julsku penziju dobit će po 50 K
56%
44%

5

GLASAJ

4

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Elvedina Vugić
Samostalni vijećnik/ca
Predlagačica
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca