Poziv mladim volonterima/kama za rad u Općini Novo Sarajevo


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

4

GLASAJ

0

12.08.2022.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Lokalne procedure
Status: Realizacija u toku

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, 12. augusta 2022. godine, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) objavio je javni oglas za prijem UN volontera/ki u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje općine Novo Sarajevo.

Javni oglas za mlade osobe koje su nastanjene na području općine Novo Sarajevo, a koje ispunjavaju uslove navedene u oglasu, ostaje otvoren do 2.9.2022. godine, a prijave s potrebnom dokumentacijom trebaju se poslati na [email protected]

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 29.03.2023.
Sanacija Triglavske ulice
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.03.2023.
Novčana podrška vjerskim zajednicama
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 28.03.2023.
Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca