Donacija PU Stari Grad: 80 pari profesionalnih čizama za policiju


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

83%
17%

5

GLASAJ

1

06.04.2023.

Predlagač/ica: Općina Stari Grad
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Saradnja
Status: Realizovano

Policijska uprava Stari Grad od Općine Stari Grad Sarajevo dobila je donaciju u vidu 80 pari poludubokih čizama za misije opremanja policije, koju je načelnik Ibrahim Hadžibajrić uručio 7.4.2023. godine načelniku ove PU Almedinu Bahtanoviću. 

“Redovno opremamo naše službe spašavanja, uključujući i policiju koju smo u prethodnim godinama obezbijedili službenim vozilom, policijskim šljemovima, hidrauličnim presama, uniformama i specijalnom opremom. Ove godine odlučili smo da ih snabdijemo neophodnim profesionalnim čizmama i nadam se da smo im pomogli kako bi bili adekvatno opremljeni”, kazao je načelnik Hadžibajrić.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 27.07.2023.
Jednokratne naknade za porodilje i do 1.500 KM
99%
1%

66

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 05.05.2023.
Poziv na pojačane kontrole i povećanje bezbjednosti stanovništva
87%
13%

13

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 28.04.2023.
Vlastiti prihodi Općine kroz upravljanje parkinzima
64%
36%

9

GLASAJ

5

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ibrahim Hadžibajrić
NES
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca