Više od stotinu radnika učestvuje u akciji čišćenja


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

11

GLASAJ

0

25.04.2023.

Predlagač/ica: Općina Stari Grad Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekologija
Status: Realizacija u toku

Na području općine Stari Grad u toku je akcija čišćenja koju realizuju Općina Stari Grad Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Pokop te KJU za zaštićena prirodna područja Sarajevo.

Akcija čišćenja započela je s Darive, a u narednom periodu bit će očišćene desetine lokacija na području ove lokalne zajednice.


Detaljnije