Rebalansom budžeta planirani značajni kapitalni projekti za 2023. godinu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

92%
8%

12

GLASAJ

1

27.04.2023.

Predlagač/ica: Ibrahim Hadžibajrić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizovano

Prijedlogom općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića, na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, održanoj 27.4.2023. godine jednoglasno je podržan rebalans budžeta Općine Stari Grad za 2023. godinu. 

Rebalansom je predviđeno uvećanje budžeta od 65%, odnosno za 13.583.100 KM, a što uključuje prenesena i namjenska sredstva, kao i grantove čiji se priliv u budžet očekuje u narednom periodu, kao što je 1,5 miliona KM koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila za rekonstrukciju bazena Bembaša.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Lokalne procedure 14.05.2024.
Dodjela sredstava za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja
100%

21

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 13.05.2024.
Uklanjanje ruševnih objekata u Starom Gradu
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 10.05.2024.
Opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja
100%

9

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ibrahim Hadžibajrić
NES
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca