Rebalansom budžeta planirani značajni kapitalni projekti za 2023. godinu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

86%
14%

6

GLASAJ

1

27.04.2023.

Predlagač/ica: Ibrahim Hadžibajrić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizovano

Prijedlogom općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića, na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, održanoj 27.4.2023. godine jednoglasno je podržan rebalans budžeta Općine Stari Grad za 2023. godinu. 

Rebalansom je predviđeno uvećanje budžeta od 65%, odnosno za 13.583.100 KM, a što uključuje prenesena i namjenska sredstva, kao i grantove čiji se priliv u budžet očekuje u narednom periodu, kao što je 1,5 miliona KM koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila za rekonstrukciju bazena Bembaša.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 27.07.2023.
Jednokratne naknade za porodilje i do 1.500 KM
99%
1%

66

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 05.05.2023.
Poziv na pojačane kontrole i povećanje bezbjednosti stanovništva
87%
13%

13

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 28.04.2023.
Vlastiti prihodi Općine kroz upravljanje parkinzima
64%
36%

9

GLASAJ

5

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ibrahim Hadžibajrić
NES
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca