Poziv na pojačane kontrole i povećanje bezbjednosti stanovništva


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

87%
13%

13

GLASAJ

2

05.05.2023.

Predlagač/ica: Ibrahim Hadžibajrić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizacija u toku

Nakon što je u dva odvojena napada u Beogradu i Mladenovcu ubijeno 17 osoba, dok je veliki broj povrijeđenih, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić pozvao je MUP Kantona Sarajevo i ministra Admira Katicu na pojačane kontrole i povećanje bezbjednosti stanovništva, posebno u školskim ustanovama.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 27.07.2023.
Jednokratne naknade za porodilje i do 1.500 KM
99%
1%

66

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 05.05.2023.
Poziv na pojačane kontrole i povećanje bezbjednosti stanovništva
87%
13%

13

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 28.04.2023.
Vlastiti prihodi Općine kroz upravljanje parkinzima
64%
36%

9

GLASAJ

5

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ibrahim Hadžibajrić
NES
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca