Tri miliona konvertibilnih maraka za boračku populaciju i kulturu sjećanja


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

86%
14%

6

GLASAJ

1

16.04.2024.

Predlagač/ica: Općina Stari Grad
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: U proceduri

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić, povodom obilježavanja Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, 15. aprila 2024. godine ugostio je predstavnike sedam boračkih udruženja te tom prilikom potpisao ugovore o finansiranju njihovog rada za 2024. godinu.

Općina Stari Grad u ovoj godini planira izdvajanja oko tri miliona KM za boračku populaciju i kulturu sjećanja, navedeno je na stranici Općine Stari Grad.

Kako je dalje saopćeno, planirano je i izdvajanje dva miliona KM za izgradnju muzeja ARBiH i sportsko-rekreacijske zone u kasarni “Mustafa Hajrulahović Talijan”, 400.000 KM za renoviranje općinskih stanova i smještaj boračke populacije, 355.000 KM za stipendije djece boračke populacije, novčana izdvajanja za jednokratne pomoći po nekoliko osnova te 20.000 KM za izgradnju spomen-obilježja na lokalitetu rezervoara Boguševac.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Lokalne procedure 14.05.2024.
Dodjela sredstava za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja
100%

21

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 13.05.2024.
Uklanjanje ruševnih objekata u Starom Gradu
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 10.05.2024.
Opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja
100%

9

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Irfan Čengić
SDP BiH
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca