Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

2

GLASAJ

0

04.10.2023.

Predlagač/ica: Grad Lukavac
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: U proceduri

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe, prioritetno nezaposlene mlade i nezaposlene žene, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništvu na području Lukavca.

Cilj je ovog projekta da se sinergijom aktera na tržištu rada unaprijedi poslovni i preduzetnički ekosistem Lukavca.

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe s evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Tuzla – Biro Lukavac koje planiraju pokrenuti biznis na području Lukavca. Pri izboru učesnika/ca prednost će imati nezaposlene žene i mladi. 

Učešće u projektu besplatno je za sve učesnike/ce, odnosno krajnje korisnike/ce.  

Prijave se mogu podnijeti do 30.4.2023. godine popunjavanjem aplikacionog formulara, koji je dostupan klikom na opciju Preuzmite tekst inicijative/odluku”, na web stranici Grada Lukavac i ovom linku.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Obrazovanje 15.09.2023.
  Lokalne procedure 12.09.2023.
Javna rasprava o Nacrtu strategije za mlade
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 12.09.2023.
Sufinansiranje sjetve ozime pšenice ili ječma
67%
33%

2

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Edin Delić
SD BiH
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca