Očuvanje cvjetnih površina


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

7

GLASAJ

0

26.04.2023.

Predlagač/ica: Grad Lukavac
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekologija
Status: Usvojena

Služba za komunalne i inspekcijske poslove Grada Lukavac izdala je obavještenje u vezi s cvijećem i cvjetnim površinama.

Imajući u vidu činjenicu da je u toku proljetno uređivanje grada, koje, između

ostalog, podrazumijeva i sadnju novog cvijeća i održavanje postojećih cvjetnih površina,

građani i građanke Lukavca napomenuti su da je Odlukom o komunalnom redu propisana zabrana kidanja i branja cvijeća, vađenja cvjetnih i travnatih busena, neovlaštenog skidanja plodova s drveća i grmlja te kidanja grana s grmlja i drveća s javnih zelenih površina.

Lica koja unatoč zabrani budu postupala suprotno odredbama navedene odluke, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 7.000 KM za pravna, odnosno od 300 do 500 KM za fizička lica.

Također, protiv navedenih lica bit će podnesena krivična prijava za krivična djela krađa i oštećenje tuđe stvari.

Iz uprave Grada apeluju na građane/ke da postupaju u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, a naročito da ne vrše neovlašteno vađenje cvjetnih busena, kidanje ili branje cvijeća s javnih površina, jer se na taj način narušava izgled javnih površina budući da, zbog poštovanja zakonskih procedura, Grad ne može odmah zamijeniti ukradene ili oštećene sadnice.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Obrazovanje 15.09.2023.
  Lokalne procedure 12.09.2023.
Javna rasprava o Nacrtu strategije za mlade
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 12.09.2023.
Sufinansiranje sjetve ozime pšenice ili ječma
67%
33%

2

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Edin Delić
SD BiH
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca