Sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje u Lukavcu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

10

GLASAJ

0

22.05.2023.

Predlagač/ica: Grad Lukavac
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Zdravstvo
Status: U proceduri

Na službenoj web stranici Grada Lukavac objavljen je Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje u budžetskoj 2023. godini. Ovim putem iz Grada su poručili da je cilj lokalne zajednice da kroz djelovanje u sistemu socijalne zaštite izdvajanjem budžetskih sredstava stvori bolje uslove za porodični život i ojača pronatalitetnu politiku.

Kako se navodi u pozivu, pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje može ostvariti podnositelj/ica zahtjeva koji/a ispunjava sljedeće kriterije:

a) da je žena koja podnosi zahtjev u bračnoj zajednici i da je brak postojao prije početka vantjelesne oplodnje, a vanbračna zajednica u trajanju od najmanje tri godine prije početka postupka vantjelesne oplodnje;

b) da oba partnera imaju prebivalište na području Lukavca, od čega jedan partner najmanje dvije godine neprekidno – do dana podnošenja zahtjeva;

c) da posjeduje preporuku zdravstvene ustanove koja se bavi medicinski potpomognutom oplodnjom;

d) da žena nema više od 42 godine;

e) da postupak vantjelesne oplodnje za koji se traži sufinansiranje nije okončan.

Objašnjeno je da će se sufinansiranje vršiti tako da će Grad, na osnovu predračuna troškova, zdravstvenim ustanovama sufinansirati troškove postupka vantjelesne oplodnje u maksimalnom iznosu do 2.000 KM.

Javni poziv ostaje otvoren do kraja tekuće budžetske godine ili do utroška planiranih budžetskih sredstava.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Obrazovanje 15.09.2023.
  Lokalne procedure 12.09.2023.
Javna rasprava o Nacrtu strategije za mlade
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 12.09.2023.
Sufinansiranje sjetve ozime pšenice ili ječma
67%
33%

2

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Edin Delić
SD BiH
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca