Kontejneri za e-otpad na području Lukavca


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

17

GLASAJ

0

02.06.2023.

Predlagač/ica: Grad Lukavac
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekologija
Status: Realizovana

Na službenoj web stranici Grada Lukavca objavljena je informacija da je u toku maja 2023. godine ZEOS eko-sistem d.o.o., u službi ovlaštenog operatera sistema za upravljanje e-otpadom, finansirao nabavku i postavljanje novih 56 kontejnera za male aparate u 35 općina Federacije Bosne i Hercegovine. 

Na području Lukavca postavljena su dva kontejnera, i to u Ulici poštanska bb (u blizini sportske dvorane) i u Ulici Partizanski put bb (kod zgrade uprave JP “RAD” Lukavac). 

U obavještenju za medije koje je izdao ZEOS eko-sistem d.o.o. navodi se da vrijednost ove cjelokupne investicije iznosi oko 200.000 KM. Prema njihovim riječima, ovaj će iznos obezbijediti pružanje besplatne usluge odlaganja e-otpada za stanovništvo, čime će se smanjiti količina elektro otpada na deponijama i preusmjeriti u reciklažni sektor države.  

U ove kontejnere građani/ke mogu odložiti sve vrste malih aparata promjera do 45 cm, u koje spadaju, laptopi, telefoni, punjači, kuhala, pegle, električne igračke, muzička oprema, alati, različiti instrumenti, drugi kuhinjski aparati i slično.