Pravo na refundiranje zdravstvenih usluga


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

97%
3%

32

GLASAJ

1

21.04.2022.

Predlagač/ica: Grad Lukavac
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizacija u toku

Grad Lukavac nastavlja da pruža pomoć osobama bez zdravstvenog osiguranja. Sve osobe koje su bez zdravstvenog osiguranja pravo na refundiranje zdravstvenih usluga mogu ostvariti preko Grada Lukavac.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Obrazovanje 15.09.2023.
  Lokalne procedure 12.09.2023.
Javna rasprava o Nacrtu strategije za mlade
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 12.09.2023.
Sufinansiranje sjetve ozime pšenice ili ječma
67%
33%

2

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Edin Delić
SD BiH
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca