Pravo na refundiranje zdravstvenih usluga


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

97%
3%

32

GLASAJ

1

21.04.2022.

Predlagač/ica: Grad Lukavac
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizacija u toku

Grad Lukavac nastavlja da pruža pomoć osobama bez zdravstvenog osiguranja. Sve osobe koje su bez zdravstvenog osiguranja pravo na refundiranje zdravstvenih usluga mogu ostvariti preko Grada Lukavac.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Zdravstvo 13.05.2024.
Sufinansiranje troškova liječenja kod malignih oboljenja
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 06.05.2024.
Raspodjela sredstava za podsticaj mladima
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Obrazovanje 09.04.2024.
Objavljen javni poziv za dodjelu stipendija
100%

7

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Edin Delić
SD BiH
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca