Uklanjanje neovlašteno postavljenih predmeta i uređaja s javne površine


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

97%
3%

38

GLASAJ

1

06.10.2022.

Predlagač/ica: Grad Lukavac
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Lokalne procedure
Status: Realizacija u toku

Grad Lukavac pozvao je sva pravna i fizička lica koja su zauzela javne površine bez odobrenja nadležne službe da u roku sedam dana od dana ove obavijesti podnesu zahtjev nadležnoj Službi za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine ili da sami uklone postavljene predmete ili uređaje.

U suprotnom, neovlašteno postavljene predmete i uređaje s javne površine uklonit će nadležna inspekcija putem javnog komunalnog preduzeća, o trošku vlasnika, odnosno korisnika, uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja). Ukoliko je došlo do oštećenja javne površine, uključuju se i troškovi dovođenja javne površine u prvobitno stanje.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Obrazovanje 15.09.2023.
  Lokalne procedure 12.09.2023.
Javna rasprava o Nacrtu strategije za mlade
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 12.09.2023.
Sufinansiranje sjetve ozime pšenice ili ječma
67%
33%

2

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Edin Delić
SD BiH
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca