Pitanje:

Poštovani, Imam primjedbu vezanu za Odluku o zabrani saobraćaja za teretna motorna vozila unutar centra gradske zone. Poznato je da se kao teretnim motornim vozilom može smatrati vozilo sa ukupnom masom manjom od 3,5t, a tu možemo ubrojati i teretne automobile (npr Renault Clio) kao i VW Caddy. Kako pravna lica koja posluju na području općine/grada Lukavca imaju zakonski propisanu svakodnevnu potrebu za pologom pazara, zatim povremenu potrebu posjete Porezne uprave, Gradske uprave i drugih institucija a sve vezano za normalno funkcionisanje privrednog društva, tako ovu Odluku smatram kočnicom poslovanja. Smatram da bi trebalo napraviti olakšicu za teretna motorna vozila do 3,5t koja imaju sjedište na području općine/grada Lukavca kako bi mogli obaviti poslove koji nisu vezani za dostavu robe. Osim navedene primjedbe bilo bi korektno znati koliki su prihodi ostvareni u protekle dvije godine od izdavanja odobrenja za teretna motorna vozila do 3,5t kako bi se ispitala svrsishodnost ove Odluke.

Odgovor:

Poštovani, prošle godine je napravljena olakšica, odnosno korigovale su se cijene za kretanje teretnih vozila na način da su vozila ukupne mase do 2t dobila cijenu od 10 Km mjesečno, a 120 KM godišnje, vozila ukupne mase od 2 do 5t 15 15 KM mjesečno, a 180 KM godišnje, vozila ukupne mase od 5t do 12t 25 KM mjesečno, a 300 KM godišnje, a vozila ukupne mase preko 12t 40 KM mjesečno , i 480 KM godišnje. U Tuzli i drugim općinama i gradovima nema takvih olakšica, već sva vozila koja se vode kao teretna (N1, N2,N3) plaćaju veću cijenu nego kod nas. Srdačan pozdrav.

Edin Delić

90%
Broj pitanja: 92
Broj odgovora: 83
Stranka
SD BiH
Kratka biografija

Rođen je 14. februara 1966. godine u Poljicu, opština Lukavac. Osnovnu i srednju školu završio je u Lukavcu, a rudarski fakultet upisuje 1984. godine. Diplomirao je 1990. godine na Katedri za ventilaciju, sigurnost i ekologiju. Odmah po okončanju studija zaposlio se na Rudarsko-geološkom fakultetu Tuzla kao saradnik-istraživač, a od 1992. godine kao asistent-pripravnik. 

Postdiplomski studij upisao je na Rudarskom fakultetu Tuzla 1991. godine. Od maja 1992. do decembra 1995. godine bio je pripadnik Armije R BiH, a po završetku rata vraća se na Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla. Magistarski rad odbranio je 1998. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, a doktorsku disertaciju 06. septembra 2002. godine na RGGF Tuzla.

Predavao je na više stranih institucija, među kojima treba posebno istaknuti Univerzitet u Bolonji u okviru postdiplomske edukacije u oblasti prirodnih hazarda, Colorado School of Mines u oblasti rudarstva u BiH i West Virginia University. Objavio je četiri knjige i niz naučno istraživačkih radova u zemlji i inostranstvu. Učesnik je ili rukovodilac na nizu projekata, među kojima treba posebno istaknuti projekte finansirane od strane Europske unije (Tempus), NATO (Science for Peace) i UN (Quality Assurance HE). Profesionalno je zaposlen na Univerzitetu u Tuzli kao redovni profesor na naučnoj oblasti “Geookolinski inženjering”. 

Član je redakcijskog odbora žurnala u oblasti rudarstva “Mining and Mineral Engineering” i niza profesionalnih institucija. Posjeduje europski certifikat za edukaciju u oblasti energetske efikasnosti, a na listi je međunarodnih eksperata za energetsku efikasnosti i investicije i u borbi protiv klimatskih promjena.
Aktivno govori engleski i ruski jezik.

Gradonačelnikovu detaljnu biografiju možete pročitati na: https://lukavac.ba/opcinski-nacelnik/

Funkcija
Gradonačelnik
Broj osvojenih glasova
13671
;