Pitanje:

Zašto se ne peru ulice u Lukavcu? Oko kontejnera smrad do četvrtog sprata se čuje. Gušimo se u prašini, ni prošetat ne mozeš od prašine i smrada. Lukavac je ko Černobil...

Odgovor:

Poštovani,

prema programu održavanja javnih površina koje je usvojilo Gradsko vijeće, pranje asfaltnih površina predviđeno je dva puta mjesečno i ta dinamika se poštuje. Što se tiče prostora oko kontejnera taj dio spada u nadležnost JP RAD Lukavac u okviru programa odvoza smeća. JP RAD Lukavac ima svoju upravljačku strukturu i svoju organizaciju koja uključuje i službu za primjedbe pritužbe građana kojoj možete postaviti navedeno pitanje. Naravno, i ja ću od njih tražiti odgovor u vezi Vašeg upita za kontejnere jer i meni je cilj da nam grad bude čist i uredan. 

Srdačan pozdrav,

Edin Delić

93%
Broj pitanja: 87
Broj odgovora: 81
Stranka
SD BiH
Kratka biografija

Rođen je 14. februara 1966. godine u Poljicu, opština Lukavac. Osnovnu i srednju školu završio je u Lukavcu, a rudarski fakultet upisuje 1984. godine. Diplomirao je 1990. godine na Katedri za ventilaciju, sigurnost i ekologiju. Odmah po okončanju studija zaposlio se na Rudarsko-geološkom fakultetu Tuzla kao saradnik-istraživač, a od 1992. godine kao asistent-pripravnik. 

Postdiplomski studij upisao je na Rudarskom fakultetu Tuzla 1991. godine. Od maja 1992. do decembra 1995. godine bio je pripadnik Armije R BiH, a po završetku rata vraća se na Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla. Magistarski rad odbranio je 1998. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, a doktorsku disertaciju 06. septembra 2002. godine na RGGF Tuzla.

Predavao je na više stranih institucija, među kojima treba posebno istaknuti Univerzitet u Bolonji u okviru postdiplomske edukacije u oblasti prirodnih hazarda, Colorado School of Mines u oblasti rudarstva u BiH i West Virginia University. Objavio je četiri knjige i niz naučno istraživačkih radova u zemlji i inostranstvu. Učesnik je ili rukovodilac na nizu projekata, među kojima treba posebno istaknuti projekte finansirane od strane Europske unije (Tempus), NATO (Science for Peace) i UN (Quality Assurance HE). Profesionalno je zaposlen na Univerzitetu u Tuzli kao redovni profesor na naučnoj oblasti “Geookolinski inženjering”. 

Član je redakcijskog odbora žurnala u oblasti rudarstva “Mining and Mineral Engineering” i niza profesionalnih institucija. Posjeduje europski certifikat za edukaciju u oblasti energetske efikasnosti, a na listi je međunarodnih eksperata za energetsku efikasnosti i investicije i u borbi protiv klimatskih promjena.
Aktivno govori engleski i ruski jezik.

Gradonačelnikovu detaljnu biografiju možete pročitati na: https://lukavac.ba/opcinski-nacelnik/

Funkcija
Gradonačelnik
Broj osvojenih glasova
13671
;