Suad Salibašić

100%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 2
Stranka
PDA BiH
Kratka biografija
Funkcija
Predsjedavajući Gradskog vijeća Lukavac
Broj osvojenih glasova
844
;
Stranica 0 od 0