Primjer dobre prakse platforme Javne rasprave Lokal: Kako su građani/ke doprinijeli/e realizaciji projekata u Općini Travnik


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

7

GLASAJ

0

10.06.2022.

Predlagač/ica: Kenan Dautović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Saradnja
Status: Realizovano

Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović je na početku svog mandata građankama i građanima ove općine obećao svoju apsolutnu posvećenost i angažman svih svojih intelektualnih i iskustvenih kapaciteta u nastojanju da od općinske administracije napravi “pobjednički tim”, a što je, prema njegovom mišljenju, suština lokalne uprave i samouprave.

Kroz analizu našeg partnerskog portala Istinomjer utvrđeno je kako je Dautović tokom prve godine svog mandata provodio određene aktivnosti na realizaciji 246 mjera od ukupno njih 357 iz dokumenta pod nazivom “Izborna platforma za prijevremene izbore za načelnika Općine Travnik”.

Od tog broja, 18 mjera je u potpunosti realizovano, na 38 su provedene značajne aktivnosti na njihovoj realizaciji, koja je u progresu, dok je u slučaju 189 mjera započeta aktivnost na njihovoj realizaciji.

Pored toga, načelnik Dautović realizovao je određene projekte koji su nastali kao prijedlog građana/ki, a koji su iskoristili priliku da direktno komuniciraju s načelnikom putem platforme Javna rasprava Lokal.

Jedno od pitanja koje je građanin uputio načelniku Dautoviću bilo je vezano za strategije kulture u ovoj općini. Kako je građanin naveo, kultura je važan segment svake lokalne zajednice te ga je zanimalo da li Općina Travnik planira izraditi strategiju za kulturu, a postavio je i nekoliko dodatnih pitanja koja se nadovezuju na ovu temu.

Načelnik Dautović je građanina zamolio da kontaktira njegov kabinet kako bi upriličio sastanak s njim u vezi s postavljenim pitanjima te je, zahvalivši na interesovanju, zaključio da riječ o osobi koja je dobar poznavalac kulturnih prilika u općini Travnik. Kao rezultat postavljenog pitanja i dogovorenog sastanka, građanin koji je postavio pitanje postao je načelnikov savjetnik volonter za kulturu, a formiran je i Travnički kulturni forum, kojeg čine predstavnici svih travničkih ustanova kulture. Cilj Travničkog kulturnog foruma je unapređenje komunikacije između institucija kulture te podizanje događaja iz ove oblasti na viši nivo.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 10.06.2024.
Podijeljeno 120.000 KM putem programa podrške razvoju poduzetništva i obrta u 2024. godini
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 04.06.2024.
Uspostava prihvatne stanice za žrtve nasilja
100%

15

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Zdravstvo 29.05.2024.
Potpisan memorandum o saradnji u okviru projekta “Zdrave zajednice u BiH”
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Kenan Dautović
SDA
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca