Utopljavanje Osnovne muzičke i baletske škole


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

93%
7%

13

GLASAJ

1

29.11.2022.

Predlagač/ica: Općina Novo Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizacija u toku

Ugovor o izvođenju radova na provođenju mjera energijske efikasnosti na objektu Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo potpisan je u prostorijama ove općine 22.11.2022. godine. Ugovor su potpisali Hasan Tanović, načelnik ove lokalne zajednice, i Amer Ljuta, direktor firme DEBOS d.o.o., koja je izvođač radova. 

Potpisivanju je prisustvovala i direktorica ove škole Lejla Šošić, a projekt obuhvata toplotnu izolaciju svih zidova, toplotnu izolaciju krova, zamjenu svih prozora i vrata, uz sve prateće radove, kao i ugradnju termoventila i kalorimetra.

Ukupna vrijednost ovog projekta je oko 830.500 KM, od čega je Općina Novo Sarajevo izdvojila blizu 580.000 KM, a Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH gotovo 126.000 KM. Ostatak sredstava u iznosu od 125.000 KM obezbijeđen je iz namjenskih sredstava Vlade FBiH.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 29.03.2023.
Sanacija Triglavske ulice
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.03.2023.
Novčana podrška vjerskim zajednicama
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 28.03.2023.
Javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik Općine Novo Sarajevo
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca